Ra mắt tập thể nghệ thuật NFT để hỗ trợ Ukraine

Ra mắt tập thể nghệ thuật NFT để hỗ trợ Ukraine
NFT laCollection đã triển khai một loạt hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế để gây quỹ cho các tổ chức văn hóa Ukraine, bao gồm Bảo tàng Mỹ thuật Odessa, Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Ukraine Viện Ukraine.

 

Sáng kiến ​​với United Artists for Ukraine, một tập thể nghệ thuật do các nghệ sĩ Marina Abromovic Ron Arad lãnh đạo nhằm mục đích “gây quỹ quan trọng và nâng cao nhận thức cho các tổ chức văn hóa Ukraine và các dự án văn hóa Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến đang diễn ra,” theo tuyên bố của họ .


Vào tháng 7, UNESCO đã báo cáo rằng 162 địa điểm có ý nghĩa văn hóa đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn do chiến tranh ở Ukraine.


Sáng kiến ​​này bao gồm một loạt các NFT do nghệ sĩ người Ukraine Irina Ozarinskaya thiết kế, hoạt động như thẻ thành viên, cho phép các nghệ sĩ tham gia vào các sự kiện tập thể và các sự kiện khác đến thăm riêng xưởng vẽ của các nghệ sĩ.


NFT có chân dung đồ họa của 10 nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm Jean-Michel BasquiatPaul Cézanne.


Sáng kiến ​​này được tổ chức bởi tổ chức nghệ thuật Pháp-Anh The Hexagon Society, lần đầu tiên được đưa ra sau Brexit để quảng bá văn hóa châu Âu tại Vương quốc Anh.


Các tác phẩm nghệ thuật NFT sẽ được bán đấu giá cho đến ngày 31 tháng 12có thể được mua trên trang web của họ.

Đăng nhận xét

1
1
1