Cơ quan quản lý Hàn Quốc thiết lập quản lí kiểm toán tiền điện tử

Cơ quan quản lý Hàn Quốc thiết lập quản lí kiểm toán tiền điện tử[English below]

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đã tiết lộ rằng họ muốn giới thiệu các quản lí kiểm toán cho các công ty liên quan đến tiền điện tử để đối phó với những sự cố như Terra-LUNC và sự sụp đổ của FTX.

Một loạt các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty tiền điện tử đang phát triển ở Hàn Quốc nhưng hệ thống kiểm toán hiện tại không cung cấp các tùy chọn cho các công ty với Crypto Holdings. Per Asia Kyungjae, Dịch vụ giám sát tài chính quy định (FSS) cho biết họ đã tạo ra một kế hoạch khác để hỗ trợ kiểm toán crypto. FSS cho biết họ đã soạn thảo sáng kiến sau các cuộc đàm phán với Dịch vụ Tiêu chuẩn Kế toán Hàn Quốc và Viện Kế toán Công chứng Hàn Quốc (KICPA).

Các biện pháp mới được đề xuất sẽ giúp tăng cường tính minh bạch, giảm khó khăn cho các công ty và kiểm toán viên khi làm việc với Crypto.

Các quản lí kiểm toán sẽ buộc các công ty phải khai báo về phát hành tiền điện tử và doanh số token. Họ cũng sẽ có nghĩa vụ liệt kê các token mà họ đang giữ khi đưa ra báo cáo tài chính bắt buộc.

FSS giải thích rằng họ cũng sẽ tìm cách thay đổi luật kiểm toán hiện hành - với các điều khoản của Hồi giáo được chèn cho các công ty tiền điện tử. FSS cũng tuyên bố rằng họ sẽ phân phối một danh sách các giao thức thực hành tốt nhất và nghiên cứu trường hợp cho các công ty cần khai báo tiền điện tử.


  • Hướng dẫn kiểm toán tiền điện tử: Tại sao chúng cần ở Hàn Quốc?

 

FSS giải thích rằng họ sẽ xác nhận các hướng dẫn của mình về kiểm toán tiền điện tử sau các cuộc thảo luận với một cơ quan quản lý hàng đầu khác là Ủy ban Dịch vụ Tài chính.

Nhưng có thể họ cũng sẽ lắng nghe các ý kiến ​​bên ngoài với các hội thảo chung trên mạng về kiểm toán tiền điện tử - với những người trong ngành và các chuyên gia kiểm toán được thiết lập để tham dự.

FSS cho biết họ rất mong được nghe ý kiến ​​của người về đề xuất của mình nhưng không đặt khung thời gian khi triển khai.

KICPA cũng tuyên bố rằng họ sẽ chuẩn bị bộ đề xuất của riêng mình cho kiểm toán tiền điện tử.

Các cơ quan quản lý và kiểm toán viên được cho là quan tâm đến việc tăng mức độ minh bạch trong lĩnh vực tiền điện tử để đáp ứng được các trường hợp như với sự sụp đổ của các đồng coin hệ sinh thái Terra vào tháng 5 - và sự sụp đổ sau đó của người sàn giao dịch khổng lồ Mỹ FTX.

 

Để cập nhật thông tin mới nhất về Crypto nhớ likefollow các kênh/mạng xã hộitham gia nhóm Telegram của Town Ventures. Nếu có ý kiến đóng góp hãy comment cho tụi mình biết nhé! 

 

 The Korean financial management agency has revealed that they want to introduce audit management to cryptocurrency-related companies to deal with incidents such as Terra-LUNC and the falls of FTX.

A series of cryptocurrency exchanges and cryptocurrency companies are developing in Korea but the current audit system does not provide options for companies with Crypto Holdings. Per Asia Kyungjae, a financial monitoring service (FSS), said it has created another plan to support Crypto audits. FSS said they had drafted an initiative after negotiations with Korean accounting standards and Korean Notary Accounting Institute (KICPA).

The proposed new measures will help enhance transparency and reduce difficulties for companies and auditors when working with crypto.

Auditing managers will force companies to declare the issuance of cryptocurrencies and token sales. They will also be obliged to list the tokens they are holding when they offer compulsory financial statements.

FSS explains that they will also find ways to change the current audit law - with the terms of Muslims inserted to cryptocurrency companies. FSS also stated that they will distribute a list of the best practical protocols and study cases for companies that need cryptocurrency declarations.


  • Instructions for cryptocurrency audit: Why do they need in Korea?

FSS explains that they will confirm their instructions on cryptocurrency audits after discussions with another leading management agency is the Financial Service Committee.

But maybe they will also listen to external opinions with general seminars on cryptocurrency audits - with people in the industry and audit experts set to attend. 

FSS said they were looking forward to hearing their opinions about their proposals but did not set the time frame when deployed.

Kicpa also stated that they will prepare their own suggestions for cryptocurrency audits.

Administrators and auditors are thought to be interested in increasing the level of transparency in the field of cryptocurrencies to meet the cases such as the collapse of the Terra ecosystem coin in May. - And the later collapse of the giant American exchange FTX.

 

To update the latest information about Crypto remember like and follow social channels/networks and join Town Ventures Telegram group. If you have comments, please comment on us!

Đăng nhận xét

1
1
1