【Khai thác】 Chuỗi công khai Fruit Chain: Khai thác miễn phí tiền FUT trong thời gian giới hạn, chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 2 Mã đầu tiên Singapore # Chuỗi công khai

Fruit Chain tổng phát hành lần đầu tiên: 2 triệu 1. Khai thác miễn phí trong thời gian giới hạn 2. Khai thác theo đăng ký: 3. Cổ tức đăng ký 4. 2 Thúc đẩy tạo thu nhập 5. Phần thưởng khối Genesis 6. Càng nhiều thợ đào , càng nhiều Thu nhập khối càng nhiều, bảo lưu càng nhiều: mã đầu tiên sẽ được mở vào ngày 20/5❗ 〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Online : Đợt đào chính thức vào ngày 23/5

Liên kết tải xuống:https://www.futchains.com/FruitChain.apk

Mã giới thiệu:4363237

【Khai thác】 Chuỗi công khai Fruit Chain: Khai thác miễn phí tiền FUT trong thời gian giới hạn, chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 2, phần thưởng mời cho 2 thế hệ
【Khai thác】 Chuỗi công khai Fruit Chain: Khai thác miễn phí tiền FUT trong thời gian giới hạn, chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 2, phần thưởng mời cho 2 thế hệ
【Khai thác】 Chuỗi công khai Fruit Chain: Khai thác miễn phí tiền FUT trong thời gian giới hạn, chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 2, phần thưởng mời cho 2 thế hệ
【Khai thác】 Chuỗi công khai Fruit Chain: Khai thác miễn phí tiền FUT trong thời gian giới hạn, chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 2, phần thưởng mời cho 2 thế hệ

Truyền giáo: Phần thưởng
truyền bá Phúc âm thế hệ thứ nhất Phần thưởng 12% U
Phần thưởng truyền bá phúc âm thế hệ thứ 2 6% U
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
: Quảng cáo
khai thác miễn phí để có thu nhập [0 LINE]
Khai thác đăng ký [đăng ký 5U]
thưởng thu nhập Nissan thế hệ thứ nhất 12%

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn