THÔNG BÁO VỀ SỰ KIỆN 𝐁𝐎𝐗 𝐒𝐀𝐋𝐄 LẦN 𝟐 𝐄𝐭𝐞𝐫𝐦𝐨𝐧

 


🎁 THÔNG BÁO VỀ SỰ KIỆN 𝐁𝐎𝐗 𝐒𝐀𝐋𝐄 LẦN 𝟐 🎁


🔥 𝐄𝐭𝐞𝐫𝐦𝐨𝐧 vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ chính thức mở đợt 𝐁𝐨𝐱 𝐒𝐚𝐥𝐞 lần 𝟐 vào lúc 𝟐𝟏:𝟎𝟎 ngày 𝟗/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐.


🎮 Sẽ có 𝟐𝟗𝟎𝟎 𝐛𝐨𝐱 được bán, bao gồm:


✔️ 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐨𝐱 với mức giá 𝟏𝟒𝟗 𝐁𝐔𝐒𝐃/𝐛𝐨𝐱

✔️ 𝟏𝟗𝟎𝟎 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐱 với mức giá 𝟒𝟗 𝐁𝐔𝐒𝐃/𝐛𝐨𝐱


🍀 Bạn có thể mua các 𝐛𝐨𝐱 này ở 𝟑 nền tảng, bao gồm:


- 𝐄𝐭𝐞𝐫𝐦𝐨𝐧: 👉 https://box.etermon.io/

- 𝐃𝐚𝐫𝐞𝐏𝐥𝐚𝐲: 👉 https://dareplay.online/genesis-sale/5

- 𝐁𝐚𝐛𝐲𝐥𝐨𝐧𝐬: 👉 https://babylons.io/


📨 Ngoài ra Etermon còn phân phối cho 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 (Gaming guild) 300 box, các bạn có thể tham gia vào nhóm và mua box tại đây: 👉 https://t.me/HIGHLIGTGAMEHOUSE


🎉 Những lợi ích khi mua 𝐛𝐨𝐱 của 𝐄𝐭𝐞𝐫𝐦𝐨𝐧:


✔️ 𝐒𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐱 với reward pool hơn 𝟏,𝟔𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐄𝐓𝐌 (> 32,000 USD với giá IDO).

✔️ Mua 𝟑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐱 hoặc 𝟏 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐨𝐱, bạn sẽ có 𝟐𝟎% cơ hội chiến thắng 𝐈𝐃𝐎 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞𝐥𝐢

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ADS dưới bài viết

Responsive Ad