Bitcoin Phá Vỡ Rào Cản 42k $DOLA


- Giá của Bitcoin $BTC đã tăng 1,44% trong 24 giờ qua và lên 42,318 $Dola . Trong tuần qua , BTC đã tăng hơn 8,0% , chuyển từ 39.138$ lên mức giá hiện tại của BTC , so với mức cao nhất mọi thời đời của đồng tiền BTC là 69.045 $Dola

-Biểu đồ dưới dây để so sánh giá biến đổi và sự biến động của Bitcoin trong 24 giờ qua với giá biến đổi của nó trong tuần qua . Dải màu xám là bollinger dải , đo lường biến động cho cả ngày và tuần biến đổi . Các dải càng rộng hoặc xám vùng ở bất kỳ thời điểm nào càng lớn thì các biến đổi càng cao .

-Khối lượng giao dịch của Bitcoin đã tăng 275,0% trong tuần qua, chuyển bài hát, theo hướng, với nguồn cung cấp điều hành tổng thể của đồng tiền, đã tăng 0,03%. This source is given cung cấp lưu trữ lên 18,99 triệu, chiếm 90,42% trong tối đa nguồn tổng là 21,00 triệu. Theo dữ liệu của chúng tôi, xếp hạng vốn hóa thị trường hiện tại của BTC là # 1 ở mức 803,10 tỷ đồng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ADS dưới bài viết

Responsive Ad